close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 lutego 2017

  W dniu 9 lutego, podczas spotkania Komitetu Ministrów Rady Europy, przedstawiciel Polski przedstawił raport podsumowujący prace III Komitetu podczas 71. sesji ZO NZ.

  Pani Karina Węgrzynowska, II sekretarz w Stałym Przedstawicielstwie RP przy NZ w Nowym Jorku, jako wiceprzewodnicząca III Komitetu podczas 71. sesji ZO NZ, została zaproszona przez Dyrektoriat Generalny i Praw Człowieka Rady Europy, do udziału w wymianie opinii podczas posiedzenia Komitetu Delegatów Ministrów RE.  Głównym celem spotkania było omówienie sytuacji praw człowieka na świecie. Oprócz przedstawiciela Polski, w roli prelegentów wystąpili także  dyrektor generalny RE, Philippe Boillat, który opisał współpracę Rady Europy z ONZ w dziedzinie promowania praw człowieka oraz Eric Tistounet, szef oddziału Rady Praw Człowieka w Biurze Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka w Genewie, który przedstawił priorytety Rady na 2017 r. Podczas posiedzenia zorganizowano również dyskusję tematyczną poświęconą prawom kulturalnym i ochronie dziedzictwa kulturalnego.

   

  Więcej informacji na temat III Komitetu ZO NZ oraz Rady Europy dostępnych jest na stronach:

   

  http://www.un.org/en/ga/third/

   

  http://www.coe.int/en/

   

  Spotkanie Komitetu Ministrów Rady Europy
  Spotkanie Komitetu Ministrów Rady Europy

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: