close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • STANOWISKA I WYSTĄPIENIA

 • 10 stycznia 2017

  „Pokój, stabilność i rozwój są priorytetem polskiej polityki zagranicznej. Polska nie chce być jedynie konsumentem bezpieczeństwa międzynarodowego, ale aktywnie je współtworzyć”.

  10 stycznia 2017 r. Rada Bezpieczeństwa NZ przeprowadziła otwartą debatę nt. zapobiegania konfliktom i utrzymywania pokoju. Spotkanie odbyło się z inicjatywy Szwecji, sprawującej obecnie prezydencję w Radzie. W dyskusji, której przewodniczyła minister spraw zagranicznych Szwecji Margot Wallström, udział wzięli liczni szefowie dyplomacji państw ze wszystkich regionów świata. Obecny na spotkaniu Sekretarz Generalny António Guterres wystąpił w Radzie po raz pierwszy od momentu objęcia funkcji szefa ONZ.

   

  W polskim wystąpieniu minister Waszczykowski ponowił zobowiązanie Polski na rzecz zapobiegania konfliktom i podkreślił jego priorytetowe znaczenie dla działań ONZ. Przypomniał o udziale polskich żołnierzy w operacjach pokojowych ONZ począwszy od 1953 roku, wskazując na obecne wysiłki na rzecz zwiększenia polskiego wkładu w tym obszarze. Wskazał także na konieczność większego wykorzystania przez Radę Bezpieczeństwa instrumentów na rzecz zapobiegania konfliktom. Podkreślił także fundamentalną współzależność pomiędzy bezpieczeństwem a rozwojem państw oraz pomiędzy bezpieczeństwem a dobrym rządzeniem.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: