close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 16 września 2016

  W Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda i minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski zainaugurowali w piątek kampanię na rzecz promocji członkostwa Polski do Rady Bezpieczeństwa ONZ.

  Prezydent powiedział, że kandydatura Polski jest wyrazem ambicji, aby powrócić do odgrywania aktywnej roli w kształtowaniu porządku międzynarodowego. – Hasło kampanii brzmi  „Solidarność-Odpowiedzialność-Zaangażowane” – są to wartości, które chcemy promować i wnieść do prac Rady Bezpieczeństwa ONZ, podkreślając że polityka międzynarodowa powinna się opierać na sile prawa, nie na prawie siły – mówił prezydent Duda.

   

   

   

   

   

   

  Minister Waszczykowski wyraził nadzieję, że kampania pozwoli na dotarcie poprzez media z informacją o kandydaturze Polski do szerokiego grona odbiorców w kraju i za granicą. – Polska chce się pokazać w świecie, udowodnić, że nie jesteśmy tylko konsumentem bezpieczeństwa, ale także krajem, który przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa poprzez naszą aktywną dyplomację – podkreślił szef MSZ. Minister zaznaczył, że objęcie przez Polskę niestałego członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa ONZ to nie tylko prestiż, ale przede wszystkim „możliwość promocji naszego regionu i naszej wrażliwości na sprawy międzynarodowe w centrum światowej polityki”.

  Podczas konferencji zostało zaprezentowane oficjalne logo kampanii. Znak graficzny składa się z napisu Polska w sześciu językach urzędowych ONZ.

   

   

   

   

   

   

  Rada Bezpieczeństwa ONZ to jeden z głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych odpowiadający za utrzymanie międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. W jej skład wchodzi pięciu stałych członków (Wielka Brytania, Francja, Chiny, Rosja, USA) oraz dziesięciu niestałych członków wybieranych na dwuletnią kadencję.

   

  Dotychczas Polska zasiadała w Radzie Bezpieczeństwa pięciokrotnie, po raz ostatni w latach 1996-1997. Wybory na niestałych członków Rady Bezpieczeństwa na kadencję 2018-2019 odbędą się w czerwcu 2017 r. Aby uzyskać mandat niestałego członka Rady Bezpieczeństwa, państwo kandydujące musi uzyskać poparcie 2/3 członków Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych.

   

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

   

   

  FOT. KAROLINA SIEMION-BIELSKA/MSZ

  9O4B7713
  9O4B7817
  9O4B7660

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: