close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 8 kwietnia 2019

  4 kwietnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości o Minach, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2005 r. Na program tegorocznych obchodów w siedzibie ONZ w Nowym Jorku składało się otwarcie wystawy prezentującej kampanię Służby Narodów Zjednoczonych ds. Rozminowywania (United Nations Mine Action Service, UNMAS) pt. „Bezpieczny teren” („Safe Ground”).

   

  Celem kampanii jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach powodowanych przez miny, improwizowane materiały wybuchowe i pozostałości powojenne, a także podkreślenie znaczenia jakie ma rozminowywanie dla wdrażania Celów Zrównoważonego Rozwoju, realizowanych pod auspicjami ONZ. Wystawa pokazuje, w jaki sposób przywracanie rozminowanych terenów do użytku, np. w postaci boiska piłkarskiego, wpływa pozytywnie na życie lokalnych społeczności, budowanie wspólnoty oraz odbudowę zaufania.

   

  Polska była jednym ze współorganizatorów wydarzenia. – Wystawa jest doskonałym przykładem związków pomiędzy problematyką rozminowywania, pokoju i bezpieczeństwa, zrównoważonego rozwoju oraz pomocy humanitarnej – podkreśliła Stała Przedstawiciel RP przy NZ ambasador Joanna Wronecka. W swoim wystąpieniu zwróciła również uwagę na znaczenie edukacji oraz wparcia dla ofiar. Wyraziła także zaniepokojenie rosnącą liczbą ofiar wśród społeczności lokalnych, personelu operacji pokojowych oraz pracowników humanitarnych.

   

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy NZ w Nowym Jorku

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: