close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 grudnia 2018

  10 grudnia 2018 r. z inicjatywy Polski odbyło się nieformalne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ (w tzw. formule Arria) poświęcone zapobieganiu najcięższym zbrodniom.

  W dzień po przypadającej w niedzielę 70. rocznicy przyjęcia Konwencji o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa – do czego walnie przyczyniła się niestrudzona praca Rafała Lemkina, polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia, który stworzył pojęcie ludobójstwa – oraz w dniu 70. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Polska zorganizowała spotkanie państw RB ONZ dotyczące zwiększania efektywności zapobiegania najpoważniejszym zbrodniom w świetle prawa międzynarodowego (ludobójstwu, zbrodniom wojennym i zbrodniom przeciwko ludzkości).

   

   

  Inicjatywa została zrealizowana we współpracy z Belgią, Kuwejtem, Niemcami, Peru i Wybrzeżem Kości Słoniowej oraz Biurem ds. Zapobiegania Ludobójstwu i Odpowiedzialności za Ochronę, a także Biurem ds. Prawnych Sekretariatu ONZ. Spotkanie przedstawicieli wszystkich obecnych i przyszłorocznych państw Rady Bezpieczeństwa ONZ cieszyło się wyjątkowo wysokim zainteresowaniem (ponad 120 osób). Pozwoliło na zwrócenie uwagi na dotychczasowy dorobek prawno-międzynarodowy dotyczący ww. zbrodni, w tym polski wkład w niego, oraz prawne i polityczne zobowiązania państw w zakresie ich prewencji i karania. Umożliwiło także wszechstronne przedstawienie i omówienie szczegółowych propozycji działań służących zapobieganiu ww. zbrodni. Dzięki autorskiej polskiej inicjatywie, na rzecz realizacji której – mimo wrażliwości kwestii – udało się pozyskać partnerów reprezentujących wszystkie grupy regionalne w ONZ, przekrojowa dyskusja nt. ww. kwestii została podjęta wśród państw Rady w takim ujęciu po raz pierwszy.

   

   

  Organizacja wydarzenia była nowym przejawem tegorocznego zaangażowania Polski na forum ONZ na rzecz respektowania praw człowieka i zapobiegania najpoważniejszym zbrodniom w świetle prawa międzynarodowego. Stanowiła następny krok w operacjonalizacji motywu przewodniego niestałego członkostwa Polski w RB w latach 2018–19 – umacniania poszanowania dla prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka.

   

  Nowa inicjatywa była rozwinięciem wątków podjętych m.in. w czasie polskiego przewodnictwa w Radzie w maju br. Wówczas Polska zorganizowała debatę otwartą RB pod przewodnictwem Prezydenta RP, Andrzeja Dudy, nt. poszanowania prawa międzynarodowego w kontekście utrzymywania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz debatę otwartą nt. ochrony cywilów w konfliktach zbrojnych, poprowadzoną przez Ministra Spraw Zagranicznych RP, Jacka Czaputowicza.

   

  Spotkanie 10 grudnia nawiązywało także do jednego z paneli dyskusyjnych zorganizowanego w październiku br. 29. spotkania doradców prawnych Ministerstw Spraw Zagranicznych państw NZ. Wszystkie te zrealizowane przez Polskę wydarzenia cieszyły się wysokim zainteresowaniem i powszechnym uznaniem państw NZ. Przyczyniły się także do budowy pozytywnego wizerunku Polski w ONZ jako państwa skutecznego i proponującego trafnie dobrane i dobrze przemyślane inicjatywy.

   

  Poniedziałkowe spotkanie państw RB pozwoliło na dalsze umocnienie postrzegania Polski jako jednego z liderów toczonych na tym forum debat nt. najważniejszych zagadnień w sferze prawno-międzynarodowej, wpływającego na ich kierunek i ton. Ten kolejny wysiłek Polski przyczynił się także do dalszego ugruntowania naszej pozycji na forum ONZ, do realizacji jednego z priorytetów członkostwa w Radzie Bezpieczeństwa i zademonstrowania przywiązania do przyświecających mu wartości: solidarności, odpowiedzialności i zaangażowania.

   

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy NZ w Nowym Jorku

  IMG_1693
  IMG_1695
  IMG_1697
  IMG_1698
  IMG_1701
  IMG_1702
  IMG_1703

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: