close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 19 września 2016

  W dniu 19 września br. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbyło się spotkanie wysokiego szczebla poświęcone dużym ruchom uchodźców i migrantów. Jest ono odpowiedzią na trwający kryzys humanitarny związany z bezprecedensowym przepływem ludności z obszarów objętych konfliktami i biedą.

  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak reprezentował Polskę w obradach tzw. okrągłego stołu poświęconego czynnikom pobudzającym migracje, a także efektom, jakie migranci wnoszą do społeczeństw państw przyjmujących. W swojej wypowiedzi poruszył m.in. konieczność podjęcia działań ukierunkowanych na zwalczanie podstawowych przyczyn migracji – w tym wzmocnienia i utrzymania mechanizmów pokojowego rozwiązywania konfliktów oraz zapewnienia stabilizacji, demokratyzacji i dobrych rządów z efektywnymi instytucjami. Poruszył też kwestię odpowiedzialnego zarządzania przepływami migrantów, w tym zwiększenia współpracy w zapewnieniu bezpieczeństwa granic oraz rzetelnego informowania potencjalnych migrantów o wszelkich aspektach emigracji zarobkowej, w tym tych negatywnych.

  Minister Mariusz Błaszczak / FOTO: Tomasz Deptuła
  Minister Mariusz Błaszczak / FOTO: Tomasz Deptuła

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: