close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 13 kwietnia 2019

  10 kwietnia br. w siedzibie ONZ w Nowym Jorku odbyło się wydarzenie wysokiego szczebla z okazji setnej rocznicy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP). Podczas wydarzenia Polska wygłosiła wystąpienie w imieniu Grupy Europy Wschodniej, której obecnie przewodniczy w ONZ ramach miesięcznej rotacyjnej prezydencji.

  Z okazji stulecia Międzynarodowej Organizacji Pracy w siedzibie ONZ w Nowym Jorku zorganizowano wydarzenie wysokiego szczebla. W sesji otwierającej wydarzenie udział wzięli: Przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego ONZ María Fernanda Espinosa Garcés, Sekretarz Generalny ONZ António Guterres, Dyrektor Generalny Międzynarodowej Organizacji Pracy Guy Ryder oraz Przewodnicząca Rady Społeczno-Gospodarczej ONZ (ECOSOC) Inga Rhonda King.  Zastępca Stałej Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku, Paweł Radomski, wygłosił wystąpienie w imieniu Grupy Europy Wschodniej.

   

   

  W swoich wystąpieniach ww. mówcy wskazywali na dorobek i osiągnięcia MOP na rzecz zapewnienia godnej pracy, sprawiedliwości społecznej i poprawy warunków pracy ludzi na całym świecie. Podkreślano znaczenie MOP w osiągnięciu Celów Zrównoważonego Rozwoju, w tym celu numer 8 dot. zapewnienia godnej pracy. Wskazywano na trwałość organizacji – mimo zawirowań historii i czasowego funkcjonowania na wygnaniu – MOP udało się dostosowywać i przetrwać aż do dziś. Potwierdzeniem dokonań i wkładu MOP na rzecz poprawy warunków pracy i praw społecznych pracowników było przyznanie Organizacji Nagrody Nobla w 1969 r.  O obecnym znaczeniu działań ILO świadczy chociażby fakt, że kwestia zapewnienia godnej pracy znajduje się w centrum Agendy 2030 dot. zrównoważonego rozwoju.

   

  Międzynarodowa Organizacja Pracy jest jedną z najdłużej działających organizacji międzyrządowych zajmujących się sprawami społecznymi. Powstała na mocy Traktatu Wersalskiego w 1919 r. w wyniku rosnącej potrzeby przeprowadzenia reform społecznych po I wojnie światowej i powszechnie panującego wówczas przekonania, że reformy te muszą być przeprowadzone na poziomie międzynarodowym. Znalazło to odzwierciedlenie w Konstytucji Międzynarodowej Organizacji Pracy, której  Preambuła mówi: „Pokój powszechny i trwały może być zbudowany jedynie na zasadach sprawiedliwości społecznej”. MOP jest jedyną organizacją międzynarodową, w której przedstawiciele pracodawców i pracowników – „partnerzy społeczni” – mają równe prawo z przedstawicielami rządów do kształtowania jej polityki i programów. Polska, będąca jednym z członków założycieli Organizacji, aktywnie uczestniczy w jej pracach. Aktualnie jesteśmy członkiem tytularnym Rady Administracyjnej, z mandatem na lata 2017–2020. Obecnie członkami Organizacji jest 187 państw.

   

  Z całością wystąpienia przedstawiciela Polski w imieniu Grupy Europy Wschodniej można zapoznać się tutaj.

   

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy NZ w Nowym Jorku

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: