close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 1 kwietnia 2019

  – Nasze członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ ma trzy główne priorytety: po pierwsze – wzmacnianie prawa międzynarodowego, po drugie – promowanie ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych, po trzecie – wspieranie pokojowego rozwiązywania sporów – powiedział szef polskiej dyplomacji w Nowym Jorku podczas briefingu‎ wysokiego szczebla Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconego międzynarodowemu prawu humanitarnemu.

   

  W swoim przemówieniu na forum Rady minister Jacek Czaputowicz podkreślił znaczenie, jakie Polska przywiązuje do przestrzegania zasad międzynarodowego prawa humanitarnego i nawiązał do dotychczasowej aktywności naszego kraju w tym obszarze. – W maju 2018 r. Polska przewodniczyła pracom Rady Bezpieczeństwa. Zorganizowaliśmy dwie otwarte debaty na wysokim szczeblu: pierwszą w sprawie przestrzegania prawa międzynarodowego w kontekście utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa, a drugą w sprawie ochrony ludności cywilnej w konfliktach zbrojnych. Tematyka obydwu koncentrowała się na międzynarodowym prawie humanitarnym – powiedział polski minister spraw zagranicznych. Zaznaczył również, że wspieranie zasad prawa międzynarodowego, w tym międzynarodowego prawa humanitarnego, w szczególności w odniesieniu do ochrony cywilów, jest jednym z głównych priorytetów niestałego członkostwa RP w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018–2019.

   

  Minister spraw zagranicznych uczestniczył także w nieformalnym spotkaniu Rady Bezpieczeństwa w formule Arria na temat ochrony personelu humanitarnego. Celem spotkania była próba zidentyfikowania, w oparciu o istniejącą legislację (rezolucje oraz konwencje), najlepszych praktyk oraz metod praktycznego i efektywnego przestrzegania międzynarodowego prawa w zakresie ochrony pracowników humanitarnych.

   

  W poniedziałek ogłoszono także, że Polska przystąpi do deklaracji politycznej ws. ochrony zdrowia w konfliktach zbrojnych. Celem tego dokumentu jest wyrażenie poparcia dla działań dążących do wzmocnienia istniejących mechanizmów ochrony personelu medycznego i humanitarnego. Tekst deklaracji został przygotowany we współpracy m.in. z Międzynarodowym Komitetem Czerwonego Krzyża (MKCK) oraz Biurem ONZ ds. koordynacji pomocy humanitarnej (OCHA). – Jestem przekonany, że naszą rolą jako członka ONZ jest wpieranie wszelkich inicjatyw, które wzmacniają mechanizmy ochrony ludności cywilnej – podkreślił minister Jacek Czaputowicz.

   

   

  Szef polskiego MSZ rozmawiał ponadto z zastępcą sekretarza generalnego ONZ ds. operacji pokojowych Jeanem-Pierrem Lacroix. Poruszył m.in. temat polskiej obecności w ramach Tymczasowych Sił Zbrojnych ONZ w Libanie (UNIFIL). – Powrót Polski do misji UNIFIL jest zwieńczeniem trwającego ponad dwa lata procesu starań i przygotowań do powrotu RP do operacji pokojowych ONZ – powiedział szef polskiego MSZ – Polskie zaangażowanie w UNIFIL planowane jest na poziomie około 170–200 żołnierzy. Polski kontyngent dołączy do irlandzkiego batalionu planowo w listopadzie 2019 roku – dodał.

   

  Minister Czaputowicz poinformowal też w trakcie rozmowy, że Polska przyjęła w październiku 2018 roku Krajowy Plan Działania na rzecz realizacji Agendy ONZ dot. kobiet, pokoju i bezpieczeństwa na lata 2018–2021 – dołączyła tym  samym do grona blisko 80 państw, które dysponują planami działania na rzecz realizacji postanowień rezolucji RB ONZ 1325 i jej pochodnych.

   

   

  Szef polskiego resortu dyplomacji spotkał się dzisiaj również z pierwszym wicepremierem i ministrem spraw zagranicznych Kuwejtu Sabahem Khaledem Al-Hamadem Al-Sabahem, z którym rozmawiał o kwestiach bezpieczeństwa, w tym w odniesieniu do bliskowschodniego procesu pokojowego. Ministrowie‎ nawiązali do konferencji bliskowschodniej, która miała miejsce w dniach 13–14 lutego br. w Warszawie, w tym omówili perspektywy dalszej realizacji Procesu Warszawskiego. Poruszyli także kwestie współpracy Polski i Kuwejtu w ramach Rady Bezpieczeństwa ONZ‎.

   

  Wizyta w Nowym Jorku była też okazją do rozmowy ministra Jacka Czaputowicza z jego odpowiednikami z Francji i Niemiec. Minister Heiko Maas wyraził satysfakcję, że tematyka międzynarodowego prawa humanitarnego będzie kontynuowana w trakcie sierpniowej polskiej prezydencji w RB ONZ, zwłaszcza w kontekście 70. rocznicy przyjęcia Konwencji Genewskich.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  1
  2019-04-01-bilateralka-kuwejt-005
  2019-04-01-bilateralka-lacroix-001
  2019-04-01-briefing-011
  2019-04-01-trojkat-weimarski-002
  2019-04-01-trojkat-weimarski-007

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: