close

  • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

     

  • ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

  • W związku z opublikowaniem przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej  w dniu 29 lipca 2014 r. ogłoszenia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na: „Usługa pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości zabudowanej przy 9 East 66th Street, Manhattan, Nowy Jork, NY 10065,  Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku uprzejmie informuje, iż w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znajdują się  szczegółowe informacje co do trybu postępowania, warunków udziału w przetargu, wymogów jakie muszą być spełnione przy składaniu ofert, w tym m. in.: wykaz dokumentów, termin składania i otwarcia ofert.

    Drukuj Drukuj Podziel się treścią: