close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 grudnia 2018

  3 grudnia br., w Międzynarodowy Dzień Praw Osób z Niepełnosprawnościami, Polska zorganizowała nieformalne spotkanie Rady Bezpieczeństwa ONZ (tzw. spotkanie w formule Arria) nt. sytuacji osób z niepełnosprawnościami w konfliktach zbrojnych. Temat ten nigdy wcześniej nie był podejmowany przez Radę Bezpieczeństwa.

   

  Spotkanie pozwoliło zwrócić uwagę na nieproporcjonalny wpływ konfliktów zbrojnych na sytuację tej grupy osób, a także przedstawienie konkretnych działań, jakie Rada Bezpieczeństwa może podjąć w celu wsparcia, ochrony i promowania praw osób z niepełnosprawnościami.

   

  Spotkanie otworzyła ambasador Joanna Wronecka, Stała Przedstawiciel RP przy Narodach Zjednoczonych w Nowym Jorku. W wystąpieniu podkreśliła konieczność zwiększenia wysiłków na rzecz pełniejszego uwzględniana sytuacji osób niepełnosprawnych w kryzysach humanitarnych. Uznała również, że osoby z niepełnosprawnościami powinny być traktowane jako jedna z priorytetowych grup w ramach agendy dot. ochrony ludności cywilnej.

   

   

  Wprowadzenia do dyskusji dokonali: Vladimir Cuk, Dyrektor Wykonawczy International Disability Alliance, Charlotte Petri Gornitzka, Zastępczyni Dyrektora Wykonawczego UNICEF oraz Catalina Davandas, Specjalna Sprawozdawczyni ds. praw osób niepełnosprawnych. Wybór panelistów reprezentujących ONZ, organizacje pozarządowe oraz środowiska akademickie zapewnił kompleksowy charakter dyskusji. 

   

  Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem państw członkowskich ONZ – głos zabrało kilkudziesięciu mówców – i organizacji pozarządowych.  Doceniano szczególnie podjęcie po raz pierwszy  przez Polskę tematu dotychczas nieobecnego w pracach Rady Bezpieczeństwa. Jest to dobrym prognostykiem dla kontynuacji działań w tym obszarze na forum RB ONZ. Warto również podkreślić, że Polska zadbała, by wydarzenie było w pełni dostępne dla osób z niepełnosprawnościami.

   

  Spotkanie posłużyło również ugruntowaniu pozycji Polski jako jednego z liderów tematyki promowania praw osób z niepełnosprawnościami na forum ONZ.  W tym roku – niezależnie od podniesienia problematyki osób niepełnosprawnych w pracach Rady Bezpieczeństwa – Polska współorganizowała już obchody Światowego Dnia Osób z Syndromem Downa oraz Światowego Dnia Podnoszenia Świadomości o Autyzmie. Zorganizowaliśmy również wydarzenie towarzyszące na marginesie 11. Konferencji Państw-Stron Konwencji ws. Praw Osób Niepełnosprawnych (CRPD).

   

  Stałe Przedstawicielstwo RP przy NZ w Nowym Jorku

  do zamieszczenia_1
  do zamieszczenia_2
  do zamieszczenia_3

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: