close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 9 grudnia 2018

  Dziś przypada 70. rocznica uchwalenia przez Narody Zjednoczone Konwencji w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa, do czego walnie przyczyniła się praca Rafała Lemkina, polskiego prawnika żydowskiego pochodzenia.

  W swojej książce z 1944 r. pt. „Rządy państw Osi w okupowanej Europie” sformułował on po raz pierwszy definicję pojęcia ludobójstwa, która następnie znalazła się w Konwencji z 1948 r. Traktat ten stał się podwaliną międzynarodowego prawa karnego i odegrał znaczącą rolę w jego rozwoju.

   

  Zapobieganie i karanie zbrodni ludobójstwa w prawie międzynarodowym to trwały element polskiej polityki zagranicznej, w tym również aktywności naszego kraju jako niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2018–2019.

   

  Przykładami tej aktywności jest chociażby zwołanie przez Polskę  w grudniu tego roku nieformalnego spotkania Rady Bezpieczeństwa poświęconego efektywnemu zapobieganiu zbrodniom międzynarodowym czy październikowa debata nt. zapobiegania i karania najcięższych zbrodni zorganizowana przez Polskę w ramach spotkania doradców prawnych MSZ państw członkowskich ONZ w Nowym Jorku.

   

  Propagowaniu dorobku Rafała Lemkina służy  ustanowienie Międzynarodowej Nagrody jego imienia przyznawanej cyklicznie przez Ministra Spraw Zagranicznych. W tym roku  nagroda ta przypadła pozarządowej organizacji Aegis Trust, zajmującej się m.in. krzewieniem pamięci i edukacją nt. ludobójstwa w Rwandzie.

   

  70. rocznica przyjęcia Konwencji to okazja do refleksji nad tragicznym żniwem zbrodni ludobójstwa zapisanym na kartach historii ludzkości. Stanowi także przypomnienie dorobku i postępu narodów świata w rozwoju prawa międzynarodowego na drodze do skutecznego zapobiegania i karania zbrodni międzynarodowych. Rafał Lemkin, jako współtwórca Konwencji, położył na tym polu bezcenne zasługi.

   

  Biuro Rzecznika Prasowego

  Ministerstwo Spraw Zagranicznych

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: