close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • PRAKTYKI I STAŻE

 • Uprzejmie informujemy, że ze względu na zmianę przepisów dotyczących organizacji praktyk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i na placówkach zagranicznych, od dnia 30 maja 2011 r. jest możliwe ubieganie się o:

  - praktyki studenckie już od III roku studiów,
  - praktyki absolwenckie dla osób, które ukończyły szkołę policealną lub studia wyższe,
  - praktyki zawodowe dla uczniów szkół policealnych (wyłącznie w Centrali MSZ),
  - wolontariat,
  - staż z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

  Osoby ubiegające się o praktyki, staż lub wolontariat w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w placówce zagranicznej proszone są o zapoznanie się z następującym aktem prawnym:

  Zarządzenie nr 13 Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie organizacji i zasad odbywania praktyk, wolontariatu oraz stażu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i placówkach zagranicznych

  Załączniki:

  Kompletne zgłoszenia na właściwych formularzach aplikacyjnych, należy przesyłać najpóźniej na 45 dni przed planowaną praktyką/stażem/wolontariatem.

  W razie pytań dot. praktyk w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Nowym Jorku prosimy o kontakt z p. Krzysztof Marcinek: krzysztof.marcinek@msz.gov.pl

  Szczegółowe informacje w sprawie praktyk znajdują się na stronach internetowych MSZ:http://www.rekrutacja.msz.gov.pl/  oraz http://www.msz.gov.pl.

  Informacje w sprawie ofert pracy oraz zasad rekrutacji do organizacji systemu Narodów Zjednoczonych znajdują się m.in. na następujących stronach:http://www.un.org oraz http://careers.un.org.  

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: